"Kto w pięknie odnajduje sens piękny, posiada kulturę.
Ma przyszłość przed sobą."Oscar Wilde